Elektromechanický samozamykací zámek ABLOY EL560

19.07.2020

Použití:

- Pro vnitřní i venkovní plné dveře.

- Klika zámku může být ovládána výstupním kontaktem ze čtečky karet, klávesnice, tlačítkem, apod.

- Dělený čtyřhran kliky - možnost volitelné funkce vnitřní a vnější kliky.

- Určen pro vstupní, únikové, požární i průchodové dveře - volitelná funkce zámku.

- Lze použít do požárně odolných dveří - režim "fail-safe" - zámek je bez napájení oboustranně prostupný.

Výhody:

- Pravolevý - obousměrná střelka.

- Samozamykací - při každém zavření dveří se automaticky vysune závora zámku.

- Jištěné zamykání zámku - v zamčeném stavu je vysunuta závora a zároveň je blokována střelka zámku - zámek je zajištěn ve dvou bodech.

- Jednotné napájení 12 - 24 V DC.

- Nízký klidový proudový odběr - 130 mA při 12 V DC, 65 mA při 24 V DC.

- Možnost monitorování činnosti zámku.

Funkce zámku:

- Po uzavření dveří se zámek automaticky uzamkne - vysune se závora a zablokuje se střelka.

- Stisknutím aktivované nebo panikové kliky je závora zatažena do těla zámku a následně odblokována střelka.

- Zámek je vždy možné odemknout cylindrickou vložkou z obou stran dveří nebo stiskem kliky z vnitřní strany dveří, tzv. antipanic funkce.